Βρέθηκαν 1204 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 41.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. The Dialogue between Science and Orthodoxy: Specificity and Possibilities
 2. Experiment and knowledge of reality in the Hesychast view
 3. Nicolai Berdyaev and Byzantine philosophy: On the metaphysical importance of Patristic theology
 4. On Church
 5. Orthodox Church and Science
 6. Prayer between Science and Religion
 7. Liturgy and Ecology
 8. Religion as Psychotherapy in Psychosomatics
 9. Logic of Triplicity
 10. Digital Challenges
 11. Physics in the Hexameron of St Basil the Great
 12. Orthodoxy and Information Technologies
 13. Science in the poetic work of Bishop Njegos
 14. Common Topics of Science, Theology and Army
 15. Mathematics in Religious Education and vice versa
 16. Category of time in science and religion
 17. Science–religion recognition
 18. Creationism and Biology
 19. Philosophy and theology in Nikos Nissiotis: From personalism to pneumatology
 20. “Religion and Science”
 21. The scientific theory as simple ypothesis: religious polemics against scientific ideas
 22. Biblical and Genetic Code Harmony
 23. School reform
 24. Orthodox Theology facing the challenges of science
 25. Home as an educational space
 26. The lost dignity in "good death" and the sterility of "surrogacy"
 27. Creation and hesychia. The impact of the climate changes on the global and the regional politics
 28. The three levels of civilization
 29. Religion and Science Misunderstanding
 30. Striven with the Infinite. Philosophical and religious aspects of the George Cantor set theory genesis