Βρέθηκαν 1204 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 41.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. Nicolai Berdyaev and Byzantine philosophy: On the metaphysical importance of Patristic theology
 2. On Church
 3. Orthodox Church and Science
 4. Liturgy and Ecology
 5. Logic of Triplicity
 6. Digital Challenges
 7. Orthodoxy and Information Technologies
 8. Common Topics of Science, Theology and Army
 9. Mathematics in Religious Education and vice versa
 10. Philosophy and theology in Nikos Nissiotis: From personalism to pneumatology
 11. “Religion and Science”
 12. The scientific theory as simple ypothesis: religious polemics against scientific ideas
 13. Biblical and Genetic Code Harmony
 14. School reform
 15. Mihajlo Pupin and Orthodox legacy
 16. Orthodox Theology facing the challenges of science
 17. Home as an educational space
 18. The lost dignity in "good death" and the sterility of "surrogacy"
 19. Creation and hesychia. The impact of the climate changes on the global and the regional politics
 20. The three levels of civilization
 21. Religion and Science Misunderstanding
 22. Striven with the Infinite. Philosophical and religious aspects of the George Cantor set theory genesis
 23. Canon of Milutin Milankovic
 24. Science & Religion In Russian Post-Soviet Context
 25. Religion and Science in Russia: Religious Studies
 26. Religion, Theology and Science in Russia
 27. Essence of Organic Life In Russian Orthodox and Modern Philosophical Tradition: Beyond Functionalism and Elementarism
 28. Religion and Science
 29. The scientific theory as simple ypothesis: religious polemics against scientific ideas
 30. Theory of Evolution and Orthodoxy in Greece: Contemporary Concordist Attempts from a Critical Perspective