Βρέθηκαν 1183 αποτελέσματα (περιέχουν 1125 Εκδόσεις ) , σύνολο σελίδων 40.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: έργο Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. work1
 2. Begzos, Marios. Nicolai Berdyaev and Byzantine philosophy: On the metaphysical importance of Patristic theology
 3. Sotiris, Gounelas. Περί Ἐκκλησίας [Letter to the editor]. Ὁ Πολίτης, 103, 11-13.
 4. The Orthodox Church in the 21st Century. 125-130, Christianity and Science
 5. The Orthodox Church in the 21st Century. 125-130, Christianity and Science
 6. Bigovic, Radovan. Church in the Modern World
 7. Jerotic, Vladeta. Science, Religion, Society. 108-121, Prayer between Science and Religion
 8. Jerotic, Vladeta. Psychotherapy and Religion. 220–225, Religion as Psychotherapy in Psychosomatics
 9. Purić, Jovan. Liturgy and Modern World, Orthodoxy before Challenges of Modern Times. 157–223, Liturgy, World, Eschaton – Ecclesiology and Ecclesiological Ecology
 10. Rauschenbach Boris. Logic of triplicity
 11. Subotic, Oliver. Digital Challenges: the Ways of Christianity in the Binary Code Civilization. 13–49
 12. Physics in Six Days of Creation by Saint Basil the Great
 13. Tomic, Bojan. Physics in the Hexameron of Saint Basil the Great
 14. Subotic, Oliver. Religion and Information Technologies. 61–64
 15. Rakocevic, Miloje. Njegosh’s Primordial Logos I
 16. Rakocevic, Miloje. Njegosh’s Primordial Logos I
 17. Rakocevic, Miloje. Njegosh’s Primordial Logos I
 18. Tomic, Bojan. Common Topics of Science and Theology in the 21st Century and One Military Issue. 378– 391, Multidisciplinary research
 19. Dejic, Mirko. Mathematics in religious education and religion in mathematics. 32–43
 20. Cucic, Dragoljub. Category of time in science and religion. 30–39
 21. Maric, Ilija. Classical Physics and Physics of Serbs. 164–175, Science and Religion
 22. Tarasjev, Aleksej. Evolutionary Biology and Diverse Confessions. 73–76, 109–115, Creationism as Faith: Strict Creationism and Theistic Evolution
 23. Begzos, Marios. Philosophie und Theologie bei Nikos Nissiotis: Vom Personalismus zur Pneumatologie
 24. Karafyllis, Gregory. Celestiα
 25. Makrides, Vasilios. The scientific theory as simple ypothesis: religious polemics against scientific ideas
 26. Rakocevic, Miloje. Science, Religion, Society. 138–152, The Rationality of the Original Religious Consciousness by the Examples from the Bible
 27. Colic, Ljiljana. Path - the Narrative of a Failed Minister
 28. Jovic, B., Savo. Mihajlo Pupin – Man of Christ and Saint Sava. 41–51, Pupin on his faith
 29. Ionescu, Razvan Andrei. Orthodox Theology facing the challenges of science
 30. Saprykina Anna. Home as an educational space