Βρέθηκαν 1204 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 41.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. Instances of epistemological confusion between academic and ecclesiastical theological edification
 2. The true science
 3. The spiritual path in the theology of the Eastern Church
 4. A study of Maximus the Confessor: The dialectical contradiction of freedom and necessity
 5. Philosophy of physics and philosophy of religion
 6. The St. Nikodemus of the Holy Mountain and his relation with science
 7. Political and social developments in Europe and in the East and the stance of St. Athanasius of Paros
 8. The Orthodox bioetics and the recombinant DNA technologies
 9. St. Athanasius of Paros and Apostolos Makrakis: Similarities and differences
 10. St. Gregory Palamas in the writings and the teaching of St. Athanasius of Paros
 11. The problem of atheism according to St. Athanasius of Paros
 12. Neophytos Kaphsokalyvites (1713-1784?) and the Kollyvades movement
 13. Religiosity and psychopathology
 14. The Kollyvades Movement and its significance
 15. St. Gregory Palamas and our times
 16. History between time end eternity
 17. The advance towards human perfection according to St. Gregory Palamas
 18. Evolution or creation
 19. The Sacrament of the Unction of the sick
 20. Regnum Hominis (Francis Bacon's Imperial project)
 21. Historical development of the service for the Unction of the sick
 22. Christian faith and logic
 23. Transplantations and brain death
 24. Theological searching of aircraft designer I.I. Sikorsky
 25. The absurdity of astrology
 26. The star of the Nativity in the Patristic literature
 27. Warranted standards of truth
 28. Basics of the Christian view of creation
 29. The Dehumanization of Man
 30. Christianity and religion