Βρέθηκαν 388 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 13.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: έκδοση Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. The Orthodox Church in the 21st Century - Belgrade: Christian Cultural Center.
 2. Church in the Modern World - Belgrade: Sluzbeni glasnik, 2010.
  Συγγραφέας: Bigovic, Radovan
 3. Liturgy and Modern World [Orthodoxy before Challenges of Modern Times]
  Συγγραφέας: Purić, Jovan
 4. Psychotherapy and Religion - : Ars Libri, 2006.
  Συγγραφέας: Jerotic, Vladeta
 5. Пристрастие. Mocква, Аграф, 1997 : Propensity
  Συγγραφέας: Rauschenbach Boris
 6. Digital Challenges: the Ways of Christianity in the Binary Code Civilization - Belgrade: Bernar, 2013.
  Συγγραφέας: Subotic, Oliver
 7. Physics in the Hexameron by Saint Basil the Great - Kraljevo: EUO Eparhije Zicke, 2008.
  Συγγραφέας: Tomic, Bojan
 8. Njegosh’s Primordial Logos I - Belgrade: Interpres, 2000.
  Συγγραφέας: Rakocevic, Miloje
 9. Classical Physics and Physics of Serbs - Belgrade: Otačnik, 2013.
  Συγγραφέας: Maric, Ilija
 10. Biology and Creationism - Belgrade: IP Signature, 1999.
  Συγγραφέας: Tarasjev, Aleksej
 11. Path : the Narrative of a Failed Minister - Belgrade: Hriscanska misao, 2005.
  Συγγραφέας: Colic, Ljiljana
 12. Mihajlo Pupin – Man of Christ and Saint Sava - Belgrade: Archbishopric of Belgrade and Karlovac, 2000.
  Συγγραφέας: Jovic, B., Savo
 13. Religion II - Belgrade: Čigoja štampa, 1998.
  Συγγραφέας: Susnjic, Djuro
 14. Боровшийся с бесконечным. Философско-религиозные аспекты генезиса теории множеств Георга Кантора. Москва, Мартис, 1999 : Striven with the Infinite. Philosophical and religious aspects of the George Cantor set theory genesis
 15. Science and Religion in Context: Metanexus Annual Conference University of Pennsylvania in Philadelphia 5-9 July
  Συγγραφέας: Arinin Evgeny
 16. Faith and Science - София: Покров Богородичен, 2010.
  Συγγραφέας: Велчев, Валентин
 17. Science and Bible: the Pulse of Planet Earth - Novi Sad: Udruzenje za zdrav stil zivota ,,Eden", 2013.
  Συγγραφέας: Milosev, S. Dragisa
 18. Orthodox Handbook On Ecumenism 185-189
  Συγγραφέας: Bairactaris Fr. Augoustinos
 19. Russian Orthodoxy Resurgent: Faith and Power in the New Russia
  Συγγραφέας: Garrard, John, Garrard, Carol
 20. Хуманизъм. Наука. Религия : духовните ценности и науката в полза на обществото - София: Военно издателство, 2014.
  Συγγραφέας: Стефанов, Ангел, Киркорян, Рупен
 21. Orthodox apologetic theology : Saint Herman Press
  Συγγραφέας: Andreyev Ivan
 22. Orthodox bioethics in the encounter between science and religion - Farnham, Surrey: Ashgate, 2011.
  Συγγραφέας: Breck John
 23. Stages on Life's Way: Orthodox Thinking on Bioethics - New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 2005.
  Συγγραφέας: Breck John, Breck Lyn
 24. The Sacred Gift of Life: Orthodox Christianity and Bioethics - New York: St. Vladimir's Seminar Press, 1998.
  Συγγραφέας: Breck John
 25. Faith and knowledge: contemporary challenges - Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2012.
  Συγγραφέας: Йорданова, Галя Вълчева
 26. On some trends of math development : О некоторых тенденциях развития математики
 27. О некоторых тенденциях развития математики. : On some trends of math development. Lecture at the official Heinemann award ceremony at Gettingen Academy of Science
  Συγγραφέας: Шафаревич Игорь Ростиславович
 28. Truth, Beauty and the Limits of Knowledge : A Path from Science to Religion - Belgrade: Sluzbeni glasnik, 2016.
  Συγγραφέας: Zecevic, Aleksandar
 29. Теория распада Вселенной и вера Отцов
  Συγγραφέας: Епископ Василий Родзянко
 30. Ἀνατολικὴ ἠθικὴ καὶ δυτικὴ τεχνικὴ: Θέματα φυσικῆς φιλοσοφίας τῆς θρησκείας - Athens: Grigoris Publications, 1993.
  Συγγραφέας: Begzos, Marios