Βρέθηκαν 1204 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 41.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. A Theologian–Biologist Dialogue
 2. On some trends of math development
 3. A Path from Science to Religion
 4. On evolutionary biology and “scientific” creationism
 5. Round Table on machines and humans
 6. Nikola Tesla as a contributor to Orthodoxy
 7. On the Scientific and the Religious
 8. Orthodox Church’s role in the Bulgarian society and religious education and training of young people
 9. The religious symbol in the psychological theory of Carl G. Jung
 10. The theory of the Universe decay and the Fathers' faith
 11. Brussels expert speaking 8 languages chooses religious habit
 12. Role of the Church in Information Society Development
 13. What is Reality?
 14. The path of reason in search of truth
 15. Some aspects of psychogenetics and child psychology in the context of "Evolutionary Religious Studies" and Orthodox theology
 16. The question of extraterrestrial intelligence - the Christian view
 17. Eastern morality and Western technique: Issues on natural philosophy of religion
 18. Religion and dualism in modern natural philosophy: Metaphysical motives in the philosophy of religion of modern physics
 19. The ecclesiasm of Hellenism
 20. The reception of the Enlightenment in Greece
 21. The spiritual struggle in the modern world
 22. Sober intoxication
 23. Perpetual rest: The renovation of the Aristotelian movement in the theology of Maximus the Confessor
 24. The Greek philosophy of the person
 25. On creation
 26. The good and the evil III: The world which is devoid of traces
 27. The theological aesthetics of icons and their ecumenical significance
 28. Theology and science of religion: The meaning and the absurdity of a conflict
 29. Religiosity and psychic health
 30. The other bread