Църковен вестник

  1. Periodic publication
  2. Синодално издателство на Българската православна църква/Publishing house of the Bulgarian Orthodox Church