Διακονία: Ἀφιέρωμα στὴ μνήμη Βασιλείου Στογιάννου – Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 1988.

  1. Book
  2. Book
    1. Thessaloniki
    1. Aristotle University of Thessaloniki
  3. 1988