Centar za proucavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske Pravoslavne Crkve

  1. Organization
  2. 15 August 2008
  3. Belgrade
  4. Kralja Petra 5 - Belgrade - Serbia - 11000 - email: kontakt@cepis.spc.rs (15/8/2008 - )
  5. 7/12/2016