Jeftic, Andrej. Pitanje naucnosti teologije u srpskoj teoloskoj misli 20. veka. 26–39

  1. Work (Independent)
    1. Jeftic, Andrej
  2. 2011
  3. Belgrade
  4. Serbian