Българската православна църква и “народната демокрация” (1944-1953) - Силистра: Фондация Демос, 2002.

  1. Book
  2. Book
    1. Силистра
    1. Фондация Демос
  3. 2002