Ο ανθρωπισμός της εκκοσμίκευσης : Θεός, άνθρωπος και κόσμος στον Καρλ Φρήντριχ Βαϊτσαίκερ - Athens: Grigoris Publications, 2012.

  1. Book
  2. Book
    1. Grigoris Publications
    1. Athens
    1. Grigoris Publications
  3. 2012