: Ἀρχή Ἡμέρας. Ἡ ὀρθόδοξη προσέγγιση τῆς Δημιουργίας [Τhe Beginning of the Day. The Orthodox approach to Creation] - Ἰωάννινα [Ιοannina]: Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις [Shrine of Neomartyr George of Ioannina], 2007.

  1. Book
  2. Book
    1. Ἰωάννινα [Ιοannina]
    1. Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις [Shrine of Neomartyr George of Ioannina]
  3. 2007