Simpozionului ştiinţă şi religie – conflict sau convergenţă? [Proceedings of the Science and Religion: conflict or convergence Symposium], : Constanta, 2005

  1. Book
  2. Book
    1. Petrescu, Teodosie